Γλυκερίνη

USP Γλυκερίνη και Food Grade
είναι εξευγενισμένο 99,5%, διαυγές, σχεδόν άχρωμο προϊόν για χρήσεις που απαιτούν γλυκερίνη υψηλής καθαρότητας με χαρακτηριστικά γεύσης και οσμής επιθυμητά για φαρμακευτικούς και τροφικούς σκοπούς.
Χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή φαρμάκων, καλλυντικών, βερνικιών, σαπώνων και εκρηκτικών υλών (νιτρογλυκερίνη), στο ηλεκτρονικό τσιγάρο ως υγρό - βάση αναπλήρωσης φίλτρων, ως διαλύτης, μέσο διαβροχής, πλαστικοποιητής.